Duyurular(2)

İtalya'dan Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan Ve Özbekistan yüklemelerimiz devam etmektedir.
UBAK(CEMT) belgeli ve normal taşımalarda üçüncü ülke ve transit taşımalarımız, hizmet kalitemiz ve müşteri odaklı servislerimiz artarak devam etmektedir.